D-Teach draait door: een online training over circulaire economie

D-Teach is als partner betrokken bij het Europees Horizon 2020 CIRMET project. Binnen dit project gaat een consortium van verschillende Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen op zoek naar ‘circulaire economie’ oplossingen voor energie-intensieve industrieĆ«n zoals de metaalindustrie.

Bij circulaire economie worden geen eindige grondstofvoorraden (bijvoorbeeld fossiele energie) uitgeput en worden reststoffen volledig opnieuw ingezet in het systeem. Met andere woorden, er wordt ingezet op herbruikbare energie en afval wordt gerecycleerd voor andere toepassingen.

D-Teach is samen met de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Universiteit van Mondragon (Spanje) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van online leermaterialen. Het einddoel is een online platform uit te rollen voor het brede publiek, beleidsmensen, werknemers en studenten over de projectresultaten van CIRMET.

Maaike en Joke van D-Teach maakten kennis met de andere partners tijdens een consortiummeeting in Grenoble (Frankrijk) midden oktober. En legden samen met de collega’s van de KU Leuven alvast de kernboodschappen vast van het toekomstig online platform.

We’re going to keep on rolling!

Meer informatie: https://www.spire2030.eu/cirmetVragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief