D-Teach is EPAS EXPERT-school

D-Teach hecht belang aan de Europese democratische waarden en wil dit uitdragen met steun van het EPAS-project. ‘European Parliament Ambassador school’ (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden.

D-Teach kreeg de certificering van expert-school. We zetten ons al drie jaar op rij in om onze jongeren te laten kennismaken met de EU, en de democratische waarden voorop te stellen.

In het eindverslag lezen we:

D-Teach heeft een unieke positie als school in het EPAS-programma. Door het feit dat het contact tussen leerlingen en leerkrachten bijna hoofdzakelijk online gebeurt, moest de school een eigen aanpak uitwerken voor EPAS. De motivatie van de senior ambassadors heeft ervoor gezorgd dat de school hierin slaagt. Het is dankzij de inzet van deze seniors dat de school haar specifieke karakter in haar voordeel kan gebruiken en een inhoudelijk sterke en diverse EPAS- werking op maat kon uitwerken.

Bedankt aan onze junior ambassadors Wolfram, Nouk en Jules, en onze senior ambassadors Kim en Steffi! Ons schitterende resultaat is jullie verdienste.

Foto: Mevr. Lieve Wierinck, Europees Parlementslid, Wolfram en Kim

MVA, 11 juli 2019Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief