Eerste online lessenreeks ‘blind leren typen’ een succes!

Blind kunnen typen is een pluspunt nu steeds meer kinderen dagelijks online taken krijgen. Onze cursisten van deze lessenreeks grepen de extra vrije tijd tijdens de coronacrisis aan om deel te nemen aan onze online lessenreeks ‘blind leren typen’.

“S. vond het heel fijn met jou als juf! Bedankt om een beetje educatieve verstrooiing te brengen in
deze rare periode!”

Gedurende een maand zagen ze elkaar 2x per week live online om de letters van het azerty toetsenbord te ontdekken. Via rijmpjes en kleuren leerden ze de posities van de letters. Elke les speelden ze spelletjes zoals ‘Wie ben ik?’, ‘Galgje’,… en vulden de kinderen online quizvragen in om de posities te memoriseren. Ze leerden ook hoofdletters typen en de betekenis van al die andere toetsen. Tussen de lesdagen in oefenden de cursisten op het online oefenplatform en kregen ze learningapps als huiswerk: een kruiswoordraadsel, memory, paardenrace, sorteeroefening,…

Na exact een maand legden ze online hun examen af. Met een gemiddelde van 95.8% kunnen we spreken over een geslaagde editie! Nu oefenen ze nog een jaar verder online om hun tempo te verhogen.

“Bedankt voor de hele fijne typlessen! F. vond het echt plezant en vond jou een hele lieve juf. Wij als
ouders staan versteld hoe snel het gegaan is, hoe goed alles verlopen is en hoe hij het blind typen echt
al onder de knie heeft. Het was een geslaagde corona-bezigheid en het resultaat mag er zijn. :-)”Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief