Grootschalig onderzoek toont grootste tevredenheid bij D-Teach aan

Vlamingen in de wereld (VIW) voerde een grootschalig onderzoek naar Nederlandse taal en Vlaamse cultuurelementen in het moedertaalonderwijs in het buitenland.

 

In het onderzoek lezen we dat Vlaamse ouders het belangrijk vinden dat er Vlaamse cultuurelementen en voorbeelden aan bod komen in de Nederlandse les van hun kind(eren). Ze vinden het belangrijk omdat het o.a. een deel van de identiteit van hun kind is, maar denken ook aan een toekomstige herinstroom in het (hoger) onderwijs.

 

Verder in het artikel staat er een bijzondere vermelding van D-Teach:

Ouders zijn relatief tevreden wanneer ze hun kind moedertaalonderwijs laten volgen, waarbij aanbieder D-Teach als beste scoort op vlak van tevredenheid.

Lees hier het volledige artikel.

MVA, 8 juni 2019Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief