Innovatief onderwijs in Future Classroom Brussel

D-Teach werd vertegenwoordigd door Merlijn en Steffi tijdens de infosessies van het Future Classroom Lab in Brussel. Steffi vertelt over haar ervaringen.

“De leraar vooraan de klas, de student die kijkt en luistert. Waarschijnlijk bracht de meerderheid van ons hun dagen op de schoolbanken zo door. Echter zet de komst van technologie dit systeem steeds meer onder druk. De Future Classroom in Brussel is een project van het European Schoolnet en besteedt hier aandacht aan. Ook bij D-teach zijn wij hier sterk in geïnteresseerd. Zo ging ik op 16 december 2019 nieuwsgierig naar Brussel om het klaslokaal van de toekomst een bezoek te gaan brengen. Ik verzamelde er kennis over wat leren in een Future Classroom Lab inhoudt en hoe je je eigen Future Classroom kan bouwen.

De Future Classroom in Brussel beschikt over een zeer goed kader om leeractiviteiten te organiseren die studenten de mogelijkheid bieden om digitale vaardigheden te ontwikkelen. Het biedt er de mogelijkheid voor het organiseren van verschillende leeractiviteiten met verschillende leerdoelen en aandacht voor differentiatie.

Het was een zeer goed gevulde maar enorm leerrijke dag. Ik leerde over lesgeven met interactieve technologieën, Future Classroom werkvormen, digitale veiligheid en burgerschap en leren in het digitale tijdperk. Er werden heel wat tips meegegeven over leren in de 21ste eeuw en hoe je als leerkracht meteen kleine aanpassingen kan doorvoeren. Een aantal ideeën die ik meenam naar huis waren:

  • Aanwezigheid van toegankelijke, technologische voorzieningen waar elke student met zijn/haar leertype er zijn gading vindt.
  • Creatieve maar ook inhoudelijke tools om in te zetten tijdens de lessen.
  • Op verschillende manieren aandacht besteden aan leerlingen die niet graag leren.
  • Bestaande systemen in vraag durven stellen.
  • Leren in een future classroom vraagt zowel betrokkenheid van de leerkracht als van de studenten en creëert een context waar leren leuk is en moet zijn.

 

Met een rugzak vol nieuwe kennis kan ik me verder focussen om de leerresultaten van mijn studenten te verhogen en hen beter voor te bereiden op een job in de 21ste eeuw.”

Meer info via hun website.Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief