D-Teach keynote Edhub

D-Teach werd uitgenodigd als gastspreker voor de opening van het Howest EdHub-lokaal en de voorstelling van de EdHub-methode. De Edhub is een initiatief van de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs aan de Howest. Info kan je terugvinden op hun website.

Het verhaal van D-Teach sluit mooi aan bij het verhaal van onderwijsvernieuwing vanuit een onderwijspraktijkgerichte vraagstelling, wat ook de opzet van de Edhub is. Het is de missie van D-Teach om studenten vlot te laten instappen in een globaliserende en multiculturele wereld om (re-)integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Interactie is daarbij het kernwoord. Ondersteund door virtuele technologie, overbruggen we fysieke afstanden tussen België en de wereld en zorgen we ervoor dat leerkrachten en studenten thuis zijn bij elkaar.

Het is belangrijk om ons onderwijs aan te passen aan een veranderende wereld. Het is onze taak om future teachers hiervan bewust te maken en ze op hun beurt jongeren te laten voorbereiden op future jobs.

Wist je dat:

  • Slechts 20% van de leraren zich comfortabel voelt bij het gebruik van technologie in de klas?
  • 77% van de jobs digitale vaardigheden nodig hebben volgend decennium?

“Technology won’t replace teachers… but teachers who use technology will probably replace teachers who don’t.”

We moeten stilstaan bij hetgeen onze jongeren nodig hebben in de wereld en ons onderwijsaanbod en pedagogische werking hierop afstemmen. Zo worden jongeren in de USA door de overheid gestimuleerd om minstens 1 online cursus te volgen voordat ze het secundair onderwijs beëindigen. De overheid motiveert dit omdat onderzoek heeft aangetoond dat online leren bijdraagt tot levenslang leren.

“If we teach today’s students
as we taught yesterday’s,
we rob them of tomorrow”
(John Dewey)

 D-Teach wil de Edhub danken voor deze kans en wenst jullie alle succes!Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief