Bezoek aan Lycée Français de Shanghai

Tijdens de prinselijke missie in China, bracht Lieselot een bezoek aan Lycée Français de Shanghai. Lycée Français de Shanghai is een internationale school in Shanghai die o.a. gesteund wordt door Buitenlandse Zaken in Frankrijk.  Ze werken volgens het AEFE programma = Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Dit is een publiek agentschap onder de administratie van Buitenlandse Zaken in Frankrijk dat de kwaliteit garandeert van scholen die het Frans nationaal curriculum geven buiten Frankrijk.

In deze school zijn 1600 kinderen aanwezig, waaronder 47 nationaliteiten. Aangezien ze een Franstalig curriculum aanbieden, is de interesse onder Belgen in China groot. Ze hebben 50 Belgische studenten in hun school en zoeken naar een structurele oplossing om Nederlandse lessen aan te bieden. D-Teach kan een goede oplossing bieden aan de school om deze jongeren toch voeling te laten houden met hun moedertaal Nederlands.

Deze contactdag was een ideaal moment om met elkaar kennis te maken en afspraken te maken voor verdere samenwerking.

 Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief