Niveautesten en plaatsingsonderzoek

“Zijn er mogelijkheden om voor de verschillende vakken te testen hoe het niveau van Simon en Noor zich bevindt t.o.v. Belgische leeftijdsgenoten?” (papa Jan, maart 2019)

Er zijn grote verschillen tussen het Nederlandstalige en Franstalige onderwijs, internationale scholen, Europese scholen en onderwijssystemen in het buitenland. Veel gezinnen worstelen met de vraag in welk leerjaar hun kind het beste instroomt bij terugkeer naar België. Via niveautesten kunnen we het taalniveau van Nederlands en/of het niveau van andere vakken in kaart brengen. Een vergelijking van dit niveau ten opzichte van Belgische leeftijdsgenootjes kan belangrijk zijn bij de keuze van het leerjaar of onderwijsniveau.

Ik vind niveautesten heel waardevol omdat ze je een zeer duidelijke houvast geven om een ‘leerplan’ op te stellen voor de komende periode. Ze helpen je ook loskomen van methodes en extra bijsturen waar nodig! (logopediste Liesbeth, juni 2019)

 

Onze pedagogisch coördinator Marlies zet enkele vragen van ouders op een rijtje.

“Voor wie zijn deze niveautesten bedoeld?”

Plan je een terugkeer naar België, binnenkort of in de toekomst, dan weet je graag waar je aan toe bent. In sommige landen leert men kinderen al lezen wanneer ze vijf jaar zijn, in andere landen pas een paar jaar later. Ook voor andere vakken zijn er grote verschillen tussen onderwijssystemen. Zo hecht men in Vlaanderen veel belang aan hoofdrekenen, maar komt dat in vele (internationale) scholen nauwelijks aan bod.

Wie graag goed voorbereid de schoolkeuze maakt, kan erg geholpen zijn met een plaatsingsonderzoek of niveautest. We analyseren welk instroomniveau het beste past, en voor welke leerstof eventueel nog een extra inspanning moet gebeuren.

Niveautesten kunnen gebeuren bij kinderen en leerlingen tussen 3 en 18 jaar.

 “Wanneer plannen we deze niveautesten het best?”

De testen kunnen doorheen het volledige jaar afgenomen worden. Vele ouders vragen bovendien een plaatsingsonderzoek aan in de vakantieperiode voor de effectieve terugkeer. Op dat moment heeft de leerling alle leerstof van de school in het buitenland onder de knie, en is het advies het meest relevant en betrouwbaar.

 “Hoe verloopt zo’n niveautesting praktisch?”

Voor het effectieve testmoment, is het nodig om een beeld te krijgen van de precieze vraag. Elke leerling en elke situatie is anders. Bijgevolg zal geen enkele testing dezelfde zijn. Het in kaart brengen van jullie noden kan via een Skype-gesprek met onze pedagogisch coördinator of één van onze logopedisten; of via mail. We bekijken samen welke testen we afnemen: op welk startniveau en voor welke vakken. Dit bepaalt hoelang de testing zal duren en hoeveel keer we zullen afspreken in de virtuele klas.

Alle testen gebeuren in de virtuele klas, met aanwezigheid van onze leraar. Je hoeft vooraf of achteraf niets meer te doen, alles gebeurt tijdens het contactmoment. We vragen wel aan de ouder om te zorgen voor een rustige setting, zodat je zoon of dochter optimaal kan werken in de klas.

“Hoe kan ik de resultaten van het plaatsingsonderzoek communiceren met de nieuwe school?”

Wij maken steeds een uitgebreid verslag op. We maken gebruik van dezelfde genormeerde testen dan wanneer een school of CLB een didactisch onderzoek doet bij een leerling. Op die manier is het verslag en ons advies herkenbaar voor het zorgteam van de school in België of eventueel andere externen. Vele scholen in België zijn de ouders heel dankbaar voor de grondige analyse die vooraf gebeurde. Houd er wel steeds rekening mee dat ons advies niet bindend is.

 “Welke kosten zijn er verbonden aan de niveautesten?”

Een standaard onderzoek bestaat uit een situatieschets, het afnemen van de testen in onze virtuele klas en een verslag achteraf. Elke aanpak is op maat. Naargelang de noden van de leerling, doen we een voorstel aan de ouders. Geen enkele testing is identiek. Soms is het nodig om een extra intelligentieonderzoek uit te voeren. Bij vermoeden van een leerstoornis raden we ook soms extra testen aan, die afgenomen worden door onze logopedisten. Dit doen we steeds in directe communicatie met de ouders.

 

Wil je graag weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar info@d-teach.com en onze pedagogisch coördinator neemt contact met je op!Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief