getuigenis

Getuigenis d-teach online afstandsonderwijs uit India

Online Nederlandse lessen in India

Els Reynaers-Kini, werkt in wereldstad Mumbai: “De kinderen zijn enthousiast over deze formule. Via een soort van videoconferentie volgen ze les in een virtuele klas. Het is bijzonder prettig en stimulerend. De leerkrachten zijn echt goed.” Els, ouder d-teach

Getuigenis expat China naar Vlaams onderwijs

Van China naar België, snel instromen in Vlaams onderwijs

Joris werkte 11 jaar in China en besloot met zijn gezin terug te keren naar België. “Het handige aan d-teach is dat ze het Belgische systeem echt kennen vanuit eigen ervaring en werken met mensen die zelf in het systeem staan. Dat zorgt ervoor dat de ‘content’ correct is en in lijn met wat er moet geleerd worden op school. Wat kan er beter, geen idee, we zijn echt tevreden over de lessen. Voor ons echt een aanrader.” Joris, d-teach ouder