d-teach online school

Onze missie

We helpen studenten om vlot in te stappen in een wereld die globaliserend en multicultureel is. We vertrekken vanuit de studenten, hun eigenheid, omgeving en cultuur.

We begeleiden studenten van Nederlands tot wiskunde, van kennen tot kunnen, van les krijgen tot zelfstandig leren om (re-)integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Interactie is daarbij het kernwoord. Ondersteund door virtuele technologie, overbruggen we fysieke afstanden tussen België en de wereld en zorgen we ervoor dat leerkrachten en studenten thuis zijn bij elkaar.

Onze visie

D-teach online school is in 2012 gestart vanuit een initiatief van pedagogen aan de Universiteit Gent. D-teach is de eerste online school in België en geeft wereldwijd online lessen en online tutoring aan een internationaal publiek. Met een team van online pedagogen, leraren en logopedisten geeft d-teach al meer dan tien jaar online les aan kinderen, jongeren en volwassenen, in binnen- en vooral buitenland.

D-teach online school wil jongeren voorbereiden op de wereld van morgen. We geven hen niet alleen leerstof mee, maar we leren hen vooral leren, voor het leven. Helemaal in lijn met de ‘21st Century Skills’ hebben we niet alleen aandacht voor kennis van de leerstof, maar ook voor kennis van zichzelf en de wereld. We leren onze studenten plannen, engagement opnemen, kritisch nadenken, nieuwe technologieën omarmen, ondernemend zijn en zelfzeker in het leven staan.

Online leren, zo is ondertussen wetenschappelijk bewezen, helpt studenten beter voorbereiden op een leven lang leren. We stappen dan ook graag in onderzoeks- en innovatieprojecten, samen met Vlaamse en internationale bedrijven, onderwijs- en onderzoekspartners.

Ons team

Pedagogisch adviseur, Team

Adviseur Professionalisering en Phd-student, Team

Adviseur digitale vaardigheden, Team

Oprichter en bestuurder, Team

Oprichter en bestuurder, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar lager en secundair onderwijs, Team

Taalleraar Chinees, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Logopediste en leraar, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Logopediste en leraar, Team

Leraar lager en secundair onderwijs, Team

Leraar lager onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar lager onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar lager onderwijs, Onderwijspedagoog, Team

Leraar lager onderwijs, Team

Logopediste en leraar, Team

Leraar lager onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar lager en secundair onderwijs, Team

Psycho Pedagogisch Consulent - CLB, Psychologe en leraar, Team

Leraar secundair onderwijs, Leraar STEM, Online trainer en designer, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar kleuter- en lager onderwijs, Team

Logopediste en leraar, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Logopediste en leraar, Team

Leraar lager en secundair onderwijs, Team

Leraar secundair onderwijs, Team

Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief