Stien

Online leraar

Opleiding

Bachelor secundair onderwijs: Engels – Nederlands

Ervaring

Leraar secundair onderwijs
Leraar NT2
Animator en instructor in het jeugdwerk
Expertise kinderen/jongeren met ASS, gedrags- en emotionele stoornis

Foto website_ Stien Van Laere

Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief