Werken bij D-teach

Functieomschrijving

Je bent een dynamische leerkracht uit het basis- of secundair onderwijs en je engageert je voluit voor het onderwijs en je leerlingen. Je bent bereid je bij te scholen tot online leerkracht en te werken volgens de visie en didactische principes van D-Teach. Eenmaal opgenomen in het team, word je ingeschakeld volgens jouw expertise. Je bent vertrouwd met moderne communicatietechnieken en je geeft les vanuit je eigen werkomgeving. Omvang van de inzet bepaal je zelf. Je bent flexibel en je werkt graag zelfstandig, maar je kan ook constructief samenwerken met collega’s. Je staat open voor de mening van anderen en voor feedback op je lesgeven.

 

Profiel

 • Bij voorkeur ervaring en minstens voeling hebben met online lesgeven.
 • Beschikken over een computer met goede internetverbinding, webcam, koptelefoon en microfoon.
 • Bereid zijn om online les te geven buiten de kantooruren.
 • Werken als telewerker vanuit je eigen werkomgeving.
 • Deelnemen aan een paar groepsbijeenkomsten per jaar.
 • Bereid zijn tot bijscholing.
 • Internationale mindset.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Toepassen van pedagogische methodieken en aanleren van basiskennis (taal, wiskunde, wetenschappen enz.)
 • Aanpassen van het verloop van de lessen aan de noden van de leerlingen
 • Meten van de vooruitgang via evaluatie, ondervraging enz.
 • Bepalen van leerdoelen en het opmaken van de planning van pedagogische activiteiten
 • Informeren van de familie en het pedagogisch team over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind
 • Opvolgen en actualiseren van pedagogische, professionele, technische of andere relevante informatie en reglementeringen
 • Verzamelen van informatie en voorbereiden van lessen (voorbereidingsfiche, methode enz.)

 

Persoonsgebonden competenties

 • Je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Klantgericht zijn
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben

 

Vereiste studies

 • bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs
 • bach. Logopedie en audiologie
 • Specifieke lerarenopleiding (academisch)
 • bach. Onderwijs: Lager onderwijs
 • bach. Onderwijs: Secundair onderwijs
 • Master: Studiegebied Taal- en letterkunde

 

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)
 • Engels (goed)

 

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

 

Contract

 • Zelfstandige activiteit
 • Deeltijds – 4 uren per week

 

Plaats tewerkstelling

Kan overal ter wereld

 

Aanbod

 • Je stapt in in een innovatief, uitdagend project waarbij moderne communicatiemedia optimaal ingezet worden om online leren maximaal te verbeteren.
 • Het D-Team bestaat uit gedreven leerkrachten, docenten en onderwijskundigen die sterk betrokken zijn bij het onderwijsproject en ‘hun’ leerlingen, ondanks de afstand.
 • Je werkt vanuit je eigen werkomgeving en je bepaalt zelf de omvang van je inzet.
 • Vermoedelijke startdatum: zo snel mogelijk
 • Leerkrachten kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, buitengewoon onderwijs en logopedisten zijn welkom.

 

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: info@d-teach.com

Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief