Stop het pestvirus!

Janelle is 12 jaar en woont in Dubai. Ze loopt school in Dubai en volgt wekelijks bij D-Teach een uurtje Nederlandse les. Janelle volgt de eindtermen van het 6e leerjaar Vlaams onderwijs. Tijdens de les wordt er gefocust op lees-, schrijf- en spreekvaardigheden. Op deze manier blijft Janelle verbonden met de inhouden van het Vlaams onderwijs.

De Vlaamse week tegen pesten ging op vrijdag 5 februari 2021 van start. De Week tegen Pesten wordt gestimuleerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door Stichting School & Veiligheid. Ook tijdens de online les bij juf Steffi werd hier aandacht aan besteed.

Juf Steffi: “Als leerkracht speel je een belangrijke rol: jij bent als eerste aanzet en moet het goede voorbeeld geven. Ook het bespreekbaar maken van dit onderwerp vind ik heel belangrijk.”

Ter introductie op het onderwerp ‘Pesten’ keken ze tijdens de les naar het filmpje: “Iedereen in positie? Stip it, stip it, come on and stip it!”. Aan de hand van een kijkwijzer kwamen ze tot de 4 afspraken tegen pesten:

  1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
  2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

 

Het was heel fijn om op te merken hoe Janelle na het kijken van het filmpje zelf al 4 stippen op haar vuist had getekend en dit spontaan toonde, vertelde juf Steffi.

Zowel offline als online is pestgedrag tegenwoordig goed aanwezig, en dan vooral op social media zoals TikTok, Instagram, … Tijdens deze les werd er dan ook aandacht besteed aan cyberpesten. Aan de hand van een gesprek werden enkele aandachtspunten besproken en vond er een reflectie plaats over dit onderwerp.

Ook bij D-Teach maken we samen een vuist tegen pesten!Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief