Trainingsaanbod

De wereldwijde COVID-19 crisis heeft een ongekende impact op onze samenleving, en in het bijzonder op kinderen. UNESCO becijferde dat naar schatting 850 miljoen kinderen, jongeren en studenten hierdoor fysiek niet meer naar de school, universiteit of hogeschool kunnen.

 

Afstandsonderwijs helpt dit probleem ondervangen. Omdat het ons toelaat kinderen in hun thuisomgeving te bereiken. Bij d-teach beschouwen wij het als onze maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat kinderen geen leerachterstand oplopen, helemaal in lijn met duurzaamheidsdoelstelling 4 van de Verenigde Naties, het recht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. We mogen in deze crisis geen enkel kind in de steek laten.

 

Concreet helpen we leerkrachten gratis om zich om te scholen tot online leerkrachten via didactische tips en webinars. U vindt alle informatie op de website d-teachtraining.com en onze facebook pagina ‘Distance Teaching Tips‘.

 

Samen blijven we gaan voor toegankelijk onderwijs. Omdat we geen enkel kind in de steek willen laten!

Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief