IB-training Self-Taught

Uit ervaring weten we dat heel wat IB-scholen een eigen moedertaalbeleid hebben. Het International Baccalaureate stimuleert talenkennis en meer bepaald de kennis van je moedertaal. Maar hoe precies? Onze pedagogisch coördinator volgde een IB-workshop en zet een aantal praktische zaken op een rijtje.

Het Self-Taught programma is een vak dat zich binnen de cluster ‘Language A’ bevindt. De meerderheid van de leerlingen kiest voor English A, French A of een andere taal die in de school aangeboden wordt. Daarnaast is het mogelijk om toch je eigen moedertaal als belangrijkste taal te studeren. Je kiest dan voor Language A: SSST Literature. Laat je de cluster ‘the arts’ vallen, dan kan je alsnog kiezen voor een tweede Language A.

Wanneer is het een goed idee om je moedertaal te kiezen in het Self-Taught programma?

Je hebt een heel sterke kennis van je moedertaal: zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden.

Je bent geïnteresseerd in literaire werken in je moedertaal.

Je wilt later hogere studies aanvangen in je moedertaal.

Het Self-Taught programma kan je enkel als SL (Standard Level) volgen. Dat wil zeggen dat men schat dat je ongeveer 150 uur bezig bent met het vak, gespreid over de twee diplomajaren (year 11 en 12).
Het IB schrijft voor dat de student daarvoor ongeveer 100 uur begeleid zou moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld ingevuld worden door een gezamenlijk uur met alle SSST-studenten van de school, waarbij de coördinator enkele literaire principes duidt. Daarnaast moet elke Self-Taught student een tutor aangewezen krijgen: een moedertaalspreker die bij voorkeur een opleiding Literatuur kreeg en liefst ook IB-trained is.

Het Self-Taught programma wordt vanaf dit schooljaar grondig hervormd. Kort door de bocht gezegd, kun je stellen dat een student nu meer vrijheid krijgt in de keuze van de literaire werken en voor welk assessment ze gebruikt worden. Anderzijds is er minder structuur en wordt het nogal onvoorspelbaar voor een student. Het nieuwe programma is van toepassing op studenten die vanaf 2021 examen afleggen.

Wist je dat D-Teach al jaren gebruik maakt van een portfolio om het leren zichtbaar te maken? Ook dat is vanaf nu verplicht in het IB-programma. Naast een portfolio (bijvoorbeeld in de vorm van een blog), krijgen onze studenten, hun ouders en hun leraren na elke les feedback van de leraar of tutor. Zo is iedereen op de hoogte van de lesinhoud en afspraken.

Heb je vragen over het Self-Taught Programma? Wil je weten wat dit voor jou kan betekenen? Neem zeker contact op!
D-Teach geeft Nederlandse les, maar ook andere moedertalen. Hoe kunnen we jou helpen?

 

PS: Vaak is het niet duidelijk wat je moedertaal precies is. Spreek je thuis Nederlands, maar is Engels eigenlijk je beste taal? Dan kan je kiezen om Nederlands als Language B-vak te volgen. Hier focussen we vooral op het toepassen van de taal en oefenen van vaardigheden.Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief