academic article

Publicatie academisch artikel over synchroon online leren

In het kader van ons Baekelandmandaat publiceerden we in juli een artikel over de rollen van de synchrone online leerkracht.