d-teach school over ons

Ontstaan

Het ontstaan van d-teach online school ligt in 2012 bij het initiatief van oprichters Lieselot Declercq en Annabel Declercq als student-ondernemers pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Distance teaching of afstandsonderwijs is waar d-teach voor staat. Onze online school is in 2020 uitgegroeid tot een ivzw, een internationale organisatie zonder winstoogmerk met medeoprichter Koen Verlaeckt aan boord. We zijn de eerste online school in België en geven wereldwijd afstandsonderwijs aan een internationaal publiek.

d-teach online school ivzw is erkend bij Koninklijk Besluit WL 22/17.308 van 13 november 2020 en is geregistreerd onder ondernemingsnummer BE 0758.861.682. De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2020. Maatschappelijke zetel: Kantersteen 12, 1000 Brussel. Bijkantoor: Franklin Rooseveltlaan 349/D, 9000 Gent.

d-teach school wereldwijd online lessen
landen
0
ontstaan
0
teamleden
0

Missie & visie

Onze missie is gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken waar ook ter wereld, helemaal in lijn met de duurzaamheidsdoelstellingen en artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag. Als virtuele school en brugorganisatie willen we door flexibel onderwijs op maat internationalisering, transities en re-integratie makkelijker laten verlopen. 

De visie van d-teach is wereldwijd gepersonaliseerd kwalitatief afstandsonderwijs mogelijk maken via online lesgeven en online lerenDe lerende staat bij ons centraal en de menselijke verbinding is key. De online school wil lerenden voorbereiden op de wereld van morgen. We geven hen niet alleen leerstof mee, maar we leren hen vooral leren voor het leven en de veranderende wereld. Helemaal in lijn met de ‘21st Century Skills’ hebben we niet alleen aandacht voor kennis van de leerstof, maar ook voor kennis van zichzelf en de wereld. We leren onze lerenden plannen, engagement opnemen, kritisch nadenken, nieuwe technologieën omarmen, ondernemend zijn en zelfzeker in het leven staan. Online leren, zo is wetenschappelijk bewezen, helpt studenten beter voorbereiden op een leven lang leren.