Pedagogisch raamwerk

Het kwaliteitskader van d-teach is een uniek pedagogisch raamwerk voor online lesgeven en online leren. Het d-teach raamwerk is wetenschappelijk onderbouwd door leertheorieën en mede gebaseerd op kwalitatieve data uit interviews met online leraren. We werkten hiervoor samen met VLAIO en Griffith University in Australië. We werden hiervoor uitgenodigd op internationale conferenties zoals Online Educa Berlin, SETT Gent, UNESCO-conferentie Mgiep Tech in India en Edmedia in Amsterdam.

Kwalitatief afstandsonderwijs heeft een duidelijke pedagogische visie op de wereld en het leren. Hieruit volgen een instructie en instructional design die vooraf goed doordacht zijn, interactief, efficiënt en gestructureerd specifiek voor online leren. Als toekomstbestendige organisatie is het belangrijk om de nodige bouwblokken te voorzien voor continue transformatie in deze veranderende wereld.

d-teach pedagogisch raamwerk online leren en lesgeven
Rollen-online-leerkracht-doctoraatonderzoek d-teach online learning

Professionalisering

Maaike Grammens, adviseur professionalisering bij d-teach online training en PhD-student, doet via een Baekeland-mandaat onderzoek naar hoe je op een kwalitatieve manier synchroon online kan lesgeven. Doel is het verder ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling. Dit onderzoek kadert binnen een doctoraatsopleiding die tot stand is gekomen in opdracht van d-teach in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Bram De Wever, en mede gesteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. We publiceren deze inzichten in internationale academische tijdschriften. In samenwerking met ons opleidings- en expertisecentrum ‘d-teach online training’, krijgt ieder teamlid een unieke opleiding voor ‘online lesgeven’ en voorzien we in de continue professionalisering van ons team.

Kwaliteitslabels

Epas ambassador d-teach online school kwaliteitslabel

European Parliament Ambassador school

Esafty d-teach online school kwaliteitslabel

eSafety Label

Digital skills and jobs coalition d-teach kwaliteitslabel

Digital Skills en Jobs Coalition label

Cnavt taalunie kwaliteitslabel NT2 d-teach online school

CNaVT - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Logo NOB

NOB

We zijn gecertificeerd als een ‘expert’ EPAS-school (European Parliament Ambassador School). Onze deelnemende jongeren krijgen een certificaat van deelname, wat een mooi addendum bij het diploma is.

Surfen en zich in een online community bevinden, dat moet veilig! Ook d-teach online school wil meewerken aan het verhogen van de internet veiligheid van kinderen en verkreeg het eSafety Label.

We kregen voor onze initiatieven het DSJC-label van de Digital Skills en Jobs Coalition. Dit is een coalitie voor digitale vaardigheden en banen die lidstaten, bedrijven, sociale partners, non-profitorganisaties en onderwijsaanbieders verenigt.

NOB staat voor ‘Nederlands onderwijs in het buitenland’. De stichting NOB zorgt met een wereldwijd netwerk dat Nederlandse en Belgische kinderen over de hele wereld Nederlands onderwijs kunnen volgen. Hiermee staat d-teach ook garant voor goed Nederlands, taal en cultuuronderwijs.

 

 

Vlamingen in de wereld tevredenheidsonderzoek d-teach online school

Tevredenheidsonderzoek

Vlamingen in de wereld (VIW) voerde in 2019 een grootschalig onderzoek naar Nederlandse taal en Vlaamse cultuurelementen in het moedertaalonderwijs in het buitenland. In het onderzoek lezen we dat Vlaamse ouders het belangrijk vinden dat er Vlaamse cultuurelementen en voorbeelden aan bod komen in de Nederlandse les van hun kind(eren). Ze vinden het belangrijk als essentieel deel van de identiteit van hun kind, maar denken ook aan een toekomstige herinstroom in het (hoger) onderwijs. Verder in het artikel staat er een bijzondere vermelding van d-teach: Ouders zijn relatief tevreden wanneer ze hun kind moedertaalonderwijs laten volgen, waarbij aanbieder d-teach als beste scoort op vlak van tevredenheid

Wetenschappelijk onderzoek

We voeren zelf wetenschappelijk onderzoek naar online lesgeven om zo onze kwaliteit te garanderen. Online leren, zo is wetenschappelijk bewezen, helpt studenten beter voorbereiden op een leven lang leren. We stappen dan ook graag in onderzoeks- en innovatieprojecten, samen met Vlaamse en internationale bedrijven, onderwijs- en onderzoekspartners.