d-teach wil helpen om de digitale kloof te overbruggen

In de steeds digitalere wereld van vandaag zijn toegang tot technologie en digitale geletterdheid essentieel geworden. Het is echter alarmerend om te vernemen dat 46% van de Belgen het risico loopt om uitgesloten te worden van de digitale samenleving. Deze ontnuchterende statistiek benadrukt de dringende behoefte aan initiatieven die digitale inclusie bevorderen. d-teach online school en d-teach online training zijn er trots op DigitAll te ondersteunen, een beweging die erop gericht is de digitale kloof te dichten en ervoor te zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot digitale mogelijkheden. Deze blogpost verkent het belang van digitale inclusie en viert de toezeggingen van d-teach en andere ondertekenaars van het Digital Inclusion Charter DigitAll.

Digitale inclusie verwijst naar het proces dat ervoor zorgt dat alle individuen toegang hebben tot digitale technologieën en deze effectief kunnen gebruiken. Het omvat niet alleen toegang tot hardware en internetconnectiviteit, maar ook digitale geletterdheid en de ontwikkeling van vaardigheden. In een steeds meer gedigitaliseerde wereld is digitale inclusie van vitaal belang om sociale uitsluiting te voorkomen en mensen de middelen te geven die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen in het digitale tijdperk.

Het Digital Inclusion Charter DigitAll is een opmerkelijk initiatief dat organisaties samenbrengt die zich engageren om actie te ondernemen en bewustzijn te creëren rond digitale inclusie. Ondertekenaars van het handvest gaan negen expliciete verbintenissen aan om de digitale kloof te dichten en inclusiviteit te bevorderen. Door het charter te ondertekenen, bevestigt d-teach zijn toewijding om digitale inclusie op elke mogelijke manier te ondersteunen.

Digitale inclusie is een collectieve inspanning en d-teach erkent het belang van samenwerking met andere ondertekenaars van het charter. Door samen te werken kunnen deze organisaties hun expertise, middelen en netwerken bundelen om een grotere impact te hebben. d-teach wil graag in contact komen met andere ondertekenaars en een sterk ecosysteem van samenwerking opbouwen om de digitale kloof effectief aan te pakken.

Ben je gepassioneerd door digitale inclusie en wil je bijdragen aan deze beweging? Bezoek de DigitAll website op https://digitall.be/nl of neem contact op met astrid.vanbever@bnpparibasfortis.com voor meer informatie over hoe je betrokken kunt raken. Samen kunnen we het verschil maken en een samenleving creëren waarin iedereen gelijke toegang heeft tot de digitale wereld.