Kwaliteitszorg

Pedagogisch Kwaliteitsraamwerk

Aangezien een kwaliteitskader voor online lesgeven en online leren onbestaande was, ontwikkelde d-teach zelf een uniek pedagogisch raamwerk voor online lesgeven en online leren in samenwerking met Griffith University in Australië. Het d-teach raamwerk is wetenschappelijk onderbouwd door leertheorieën en mede-opgebouwd door kwalitatieve data van interviews met online leraren. We kregen hiervoor steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap van Innovatie en Ondernemen. Ons uniek pedagogisch raamwerk werd reeds gepresenteerd op internationale conferenties zoals Online Educa Berlin, SETT Gent en  UNESCO-conferentie Mgiep Tech in India.

Kwalitatief afstandsonderwijs heeft een duidelijke pedagogische visie op de wereld en het leren. Hieruit volgt een instructie en instructional design die vooraf goed doordacht is, interactief, efficiënt en gestructureerd specifiek voor online leren. Als future-proof organisatie is het belangrijk om de nodige bouwblokken te voorzien voor continue transformatie in deze veranderende wereld.

Wetenschappelijk Onderzoek

We voeren eigen academische onderzoek om de kwaliteit van ons lesgeven te kunnen waarborgen. Maaike Grammens, adviseur professionalisering bij d-teach en phd-student, doet via een Baekeland-mandaat onderzoek naar hoe je op een kwalitatieve manier synchroon online kan lesgeven. Doel is het verder ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling. Dit onderzoek kadert binnen een doctoraatsopleiding die tot stand is gekomen in opdracht van d-teach in samenwerking met de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent, onder begeleiding van Prof. Dr. Bram De Wever, en mede gesteund door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen.

Vanuit een literatuurstudie inventariseerden we al de competenties en overkoepelende rollen die leraren moeten hebben om kwalitatief les te geven in een synchrone online leeromgeving. We kunnen de competenties samenvatten in 7 rollen voor de leraar: de pedagogische rol, de rol van instructional designer, de sociale rol, de rol van manager, de technische rol, de communicatieve rol en de culturele rol (zie figuur). Dit competentieraamwerk is de start van verdere studies die opnieuw de synchrone online leraar verder evidence-based willen ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling. We publiceren deze inzichten in internationale academische tijdschriften.

European Parliament Ambassador School – Expert

‘European Parliament Ambassador school’ (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden.’ Bron Europees Parlement, informatiebureau Brussel

De inspanningen van d-teach online school worden beloond. We zijn zelfs een ‘expert’ EPAS-school en zijn gecertificeerd. Onze deelnemende leraren zijn de ‘seniors’ en onze deelnemende jongeren de ‘juniors‘. Onze deelnemende jongeren krijgen een certificaat van bewijs deelname wat een mooi diploma addendum is.

Meer weten? Lees hier

eSafety label

Surfen en zich in een online community bevinden, dat moet veilig! Ook d-teach online school wil meewerken aan het verhogen van de internet-veiligheid van kinderen en jongeren. Onze collega Maaike Ysebaert volgde een opleiding van het European Schoolnet en behaalde een certificaat voor onze online school!

Het European Schoolnet is een netwerk van 34 Europese partners en bevindt zich in Brussel. De organisatie heeft als doel innovatie in het onderwijs aan te wakkeren. Ze bestaat uit Ministers van Onderwijs, scholen, leraren, onderzoekers en partners uit het bedrijfsleven.

Online onderwijs is natuurlijk een grote peiler in hun innovatie-verhaal. Ze bieden daarom een opleiding aan om scholen op te leiden, te verbinden met elkaar en te accrediteren met het eSafety Label.

Meer weten? Lees alles over het eSafety Label op hun website.

Erkend examencentrum CNaVT

Het CNaVT-examen wordt georganiseerd door De Taalunie en het Centrum voor Taal en Onderwijs van KULeuven. CNaVT staat voor Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Je hebt niet altijd de tijd en ruimte om uitgebreide lesprogramma’s Nederlands te volgen, maar wil toch de mogelijkheid openhouden om naar een Nederlandstalige hogeschool of universiteit te gaan. Daarom bieden we een totaalpakket aan, ter voorbereiding van de CNaVT-taaltest, voor het B2- of C1-examen. Ook het afleggen van het examen zit bovendien opgenomen in het pakket. We stellen graag een flexibel traject op jouw maat samen.

Het certificaat wordt door hogescholen en universiteiten geaccepteerd als bewijs van voldoende taalvaardigheid in het Nederlands. Onze lessen zijn dan ook zo samengesteld, dat net die vaardigheden aan bod komen die je als student nodig hebt, namelijk structurerend en studerend lezen, spreek- en luistervaardigheden.

Meer weten? Lees meer

Digital Skills & Jobs Coalition Label

Om leerkrachten te ondersteunen en begeleiden bij hun eerste stappen in het afstandsonderwijs, organiseerde d-teach tijdens de covid-periode 50 gratis didactische webinarsEr was ook de online community ‘Distance teaching tips, een lerend netwerk om leerkrachten hulp, ondersteuning en een duwtje in de rug te geven bij de transformatie van offline naar online onderwijs. Daarnaast ontwikkelde d-teach verschillende opleidingen en trainingen om leerkrachten duurzaam te professionaliseren met betrekking tot afstandsonderwijs.  

We kregen voor onze initiatieven het DSJC-label van de Digital Skills en Jobs Coalition. Dit is een coalitie voor digitale vaardigheden en banen die lidstaten, bedrijven, sociale partners, non-profitorganisaties en onderwijsaanbieders verenigd, die actie ondernemen om het gebrek aan digitale vaardigheden in Europa aan te pakken. We zijn alvast heel fier op dit label zullen ons verder inzetten om bij te dragen tot digitale vaardigheden en jobs! 

Meer weten? Lees meer

Onderzoek toont grootste tevredenheid bij d-teach

Vlamingen in de wereld (VIW) voerde een grootschalig onderzoek naar Nederlandse taal en Vlaamse cultuurelementen in het moedertaalonderwijs in het buitenland.

In het onderzoek lezen we dat Vlaamse ouders het belangrijk vinden dat er Vlaamse cultuurelementen en voorbeelden aan bod komen in de Nederlandse les van hun kind(eren). Ze vinden het belangrijk omdat het o.a. een deel van de identiteit van hun kind is, maar denken ook aan een toekomstige herinstroom in het (hoger) onderwijs.

Verder in het artikel staat er een bijzondere vermelding van D-Teach: Ouders zijn relatief tevreden wanneer ze hun kind moedertaalonderwijs laten volgen, waarbij aanbieder D-Teach als beste scoort op vlak van tevredenheid.

Meer weten? Lees meer

Vragen?

Try-out les?

Nieuwsbrief